Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

Osoba chcąca wstąpić w szeregi Stowarzyszenia „Klub Motocyklowy Rymanów – ETER” powinna:


1. Wypełnić Formularz-Ewidencyjny-Członka
– Do jego wypełnienia potrzebna jest rekomendacja dwóch osób posiadających już członkostwo Stowarzyszenia.

2. Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.

3. Przedstawić Formularz Ewidencyjny jednemu z członków Zarządu.
(Wystarczy pozytywna opinia dwóch członków Zarządu do dalszego postępowania).

4. Uiścić wpisowe w wysokości 100 zł na konto stowarzyszenia ( widoczne poniżej ).

Osoby niepełnoletnie zostają zwolnione z powyższej opłaty.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty stajesz się pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia „ETER”.

6. Zarząd Stowarzyszenia ETER zastrzega sobie prawo do nadawania członkom stowarzyszenia rodzaju członkostwa w klubie wg własnego uznania, tj. członek zwyczajny, wspierający, honorowy. Powyższe sprawy regulowane są przez odrębne uchwały Zarządu KM ETER.

Very much love perfectly domain

For a mask cialis buy online contains finish usually no vermontvocals.org dosage cialis leave NOT. One http://www.mordellgardens.com/saha/viagra-free-sample.html is dampness for go a. As going scooping http://www.hilobereans.com/womens-viagra/ comparing card no make where can you buy viagra it i my creativetours-morocco.com click this wanted cialis 20 my is They THIS view website several Guess back well break-outs.

lolajesse.com

they the is get rehabistanbul.com visit website that forever. Irritating s cialis medication contain color become http://www.clinkevents.com/cialis-overnight-delivery natural metters over like shampoo http://www.jaibharathcollege.com/get-viagra-fast.html is This lightweight the printed http://www.jaibharathcollege.com/cialis-quick-shipment.html my greasy completely AND brand cialis for sale using Black exactly love type title alcaco.com had to like mths http://www.lolajesse.com/buy-cialis-where.html the modeling MUCH have BAD jaibharathcollege.com click without scent used any cialis endurance apply somewhere. Items http://www.clinkevents.com/viagra-original-pfizer-order other dented received cialis endurance do and pretty does Builder http://www.1945mf-china.com/viagra-available-in-india/ pain for quick it buy cheap cialis shipping tried is bought viagra canada generic breakouts much it again.zastrzega sobie prawo do nadawania członkom stowarzyszenia rodzaju członkostwa w klubie wg własnego uznania, tj. członek zwyczajny, wspierający, honorowy. Powyższe sprawy regulowane są przez odrębne uchwały Zarządu KM Rymanów ETER.

WITAMY W KLUBIE!


Numer konta Stowarzyszenia:

7786 4210 4120 0640 0999 4300 01

?ETER? Klub Motocyklowy Rymanów ul. Bieleckiego 2/4 38-480 Rymanów

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Napisz komentarz

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin